^powrót

Team Lider Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na realizację zlecenia polegającego na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w kierunku „Zagospodarowania wapienia dewońskiego i odpadów organicznych w celu wytworzenia innowacyjnych produktów mających zastosowanie w zakresie nawożenia"  oraz opracowania założeń dotyczących wdrożenia wyników tych prac. Projekt będzie prowadzony w ramach ogłoszonego konkursu numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16, Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.

Podmioty składające ofert proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Jednoetapowego konkursu zamkniętego, który stanowi załącznik nr 1. Regulamin jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Oferty należy wykonać na bazie opisu kryteriów zamieszczonych w załączniku nr 2. , przypisując ceny netto i brutto dla poszczególnych składników zamówienia. Beneficjent informuje, że zapytania w przedmiotowej sprawie możecie Państwo kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce i forma składania ofert:  pocztą tradycyjną na adres: Team Lider Sp. z o.o. 25-614 Kielce, ul. 1-go Maja 135 lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O zamknięciu naboru lub ewentualny przedłużeniu poinformujemy na naszej stronie www.teamlider.pl

Termin składania ofert: do 18.05.2016 rok – obowiązuje data wpłynięcia oferty przed godz. 24:00

Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą:

• dane rejestrowe - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,

• cenę i ogólne warunki usługi,

• termin ważności oferty,

• termin i warunki realizacji zamówienia,

Fakturę Proforma oraz faktury VAT należy wystawić w PLN zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 100 % cena - dla oferty spełniającej kryteria, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Informujemy również, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami, wyszczególnionymi na podstawie dostarczonych przez oferentów dokumentów i oczekiwań zamawiającego.

 


 

Pobierz pliki:

  • ZAŁĄCZNIK nr 1

REGULAMIN JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16
w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

  • ZAŁĄCZNIK nr 2

Oferta wykonania prac badawczo rozwojowych wraz z założeniami dotyczącymi wdrożenia wyników prac na wyraźne zlecenie Team Lider Sp. z o.o.

 

 Copyright © 2016 TEAM LIDER  Rights Reserved.